1. ALLMÄN INFORMATION OM TJÄNSTEN

Övergripande beskrivning

Tjänsten som är implementerad med Sitowises SpatialWeb-teknik erbjuder ett interaktivt sätt att använda kartor och granska objekt. I tjänsten kan man fritt röra sig mellan olika kartfönster och sökfunktioner, byta kartor, påverka vad som visas på kartan samt använda olika kartfunktioner.

Tekniska krav för tjänsten

Tjänsten fungerar med följande webbläsare: Internet Explorer 8.0 och nyare, Firefox, Chrome och Apple Safari. Webbläsaren bör ha JavaScript stöd på och kakor (cookies) bör vara tillåtna.

Användarnas autentisering och behörigheter

Antalet olika material och funktioner i tjänsten beror på användarens behörigheter. Det kan finnas olika versioner av tjänster med olika omfattningar för avgiftsbelagt bruk eller myndighetsbruk. En del av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen är nödvändigtvis inte användbara för alla användare.

Funktionerna som är i guiderna med svart font är synliga till alla användare.
Funktionerna som är i guiderna med grå font är tilläggsfunktioner och syns inte till alla användare.

Inloggning till tjänsten kräver ett skilt användarnamn.

Man loggar in till tjänsten genom att klicka "Logga in" på sidans högra överkant.Om användaren är inloggad, syns användarens profil på sidans högra överkant på högra sidan av Information & Anvisningar –menyn.

Kom igång och rörelse på kartan

Tjänstens språk kan väljas från sidans högra överkant. Utgångsspråket är finska.

Användingen av tjänsten kan börjas med att välja material (kartor, osv.) från vänstra kantens meny eller söka ett objekt med Sök-funktionen. Man kommer tillbaka till utgångsvyn genom att klicka den högra logon i vänstra övre kanten. Genom att klicka den vänstra logon kommer man till kommunens/stadens hemsida.

Rörelse på huvudkartan sker genom att dra kartan med musen. Kartans flyttning sker genom att hålla vänstra musknappen i botten och dra kartan i den önskade riktningen. Kartfönstrets justering kan ändras med att peka en ny position i minikartan som är nedre högra hörnet.

I kartfönstrets vänstra övrekant finns ”Zooma in”- och ”Zooma ut”-verktygen. Kartan zoomas in med plus-knappen och zoomas ut med minus-knappen. Tittningsdistansen kan även väljas med att flytta knappen som är på rullningslistan uppåt eller nedåt. Ytterligare kan kartfönstrets zoomas in till ett objekt med musens dubbelklickning.Med en mus som har rullegenskaper kan kartan zoomas in med att rulla framåt och zooma ut med rulla bakåt.